top of page

En serie på 17 kortfilmer bestilt av Universitetet i Sørøst-Norge for å bekjempe nettmobbing. Dette var vårt første i denne serien med filmer og fokuset var på å øke kompetansen til lærere når det kommer til netmobbing. Filmene viser livet på skolen fra hvert individ i klassens perspektiv i løpet av et friminutt.

Se hele prosjektet her.
https://www.ludo.usn.no/storefri

bottom of page